Junior Rzeszów

Centrum Terapii i Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Grupa dla dzieci I-IV

Aktualnie otwarty jest nabór do:

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA DZIECI Z OKRESU WCZESNOSZKOLNEGO

Rodzaj zajęć: oddziaływanie terapeutyczne (o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym) metodami dostosowanymi do percepcji dzieci – wspomaganie rozwoju, integracja sensoryczna, rehabilitacja i terapia wieloprofilowa m.in. metodą Weroniki Sherborne.

Dla kogo? Dla dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej, które doświadczają różnych problemów natury emocjonalnej (czy to pobudliwości, czy zahamowania w zakresie ekspresji emocjonalnej, nieharmonijnego rozwoju, dysleksji – problemami w zakresie czytania i pisania, zaburzeń  koncentracji uwagi, zaburzeń integracji sensorycznej - dla dzieci o różnej diagnozie mających wskazania do pracy terapeutycznej)

Osoba prowadząca: Barbara Mliczek – terapeutka pedagogiczna, pedagog specjalny.

Koszt: W toku pracy terapeutycznej sesje grupowe z innymi dziećmi trwają 1 raz w tygodniu 45-50 minut.

Koszt sesji grupowej: z 2 dzieci – 60 zł; z 3 dzieci – 50 zł; z 4 dzieci – 40 zł.

Kwalifikacja do grupy: Na początku trwają zajęcia indywidualne z dzieckiem i jego rodzicem (-ami) – 3 konsultacje (każde spotkanie 80 zł) i kwalifikacja do grupy. Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00 pod nr:

tel.: 508 004 100
tel.: 17 783 45 66